Novinky v open source ZFS

Od pozastavenia prevádzky projektu OpenSolaris pokračuje vývoj open source ZFS v projekte illumos. Hlavnými prispievateľmi sú spoločnosti Delphix, Nexenta a Joyent. V tomto príspevku zhrniem hlavné, pre používateľa viditeľné zmeny v ZFS od spostenia projektu illumos.

Tento článok je aktualizovaná verzia pôvodného článku z 9. júla 2012.

Veľké zmeny:
 • nová notácia verzií pre SPA s tzv. "zfs feature flags" (tiket #2747)
 • prvý "feature flag" - asynchrónne mazanie ZFS datasetov (tiket #2619)
 • feature flag: empty_bpobj - odstránenie prázdnych bpobjs objektov, redukuje miesto spotrebované snapshotmi (issue #3104)
 • feature flag: lz4_compress - nový kompresný algoritmus pre datasety - lz4 (issue #3035)
 • nová thread-safe knižnica libzfs_core, ktorá spracúva ioctl volania (issue #2882)
 • reštrukturalizácia kódu synctask - adresuje viaceré deadloky, race-kondície a zrýchluje "zfs receive" (issue #3464)
 • rýchlostné vylepšenia na ZFS write throttle a I/O schedulingu (issue #4045)
Menšie zmeny:
 • single-copy arc - dáta adresované zo snapshotov alebo klónov nie sú druhý krát ukladané do ARC (issue #3145)
 • zio nop-write - pri prepise komprimovaného bloku s kontrolnou sumou sha256 rovnakými dátami sú tieto iba referencované (issue #3236)
 • zrýchlenie spracovania frees - paralelné spracovanie, lepšia vyrovnávacia pamäť (issues #3329, #3330, #3331, #3578)
 • zrýchlenie kondenzácie space maps - zlepšuje rýchlosť zápisu na silno fragmentované pooly (issues #3552, #3564)
 • ZFS I/O deadman thread - (voliteľny) kernel panic pri visiacom I/O pre lepší debugging (issue #3246)
 • vylepšená podpora DTrace v ZFS (issues #3584, #3598)
 • vylepšený výkon ZFS send a receive (issue #3740)
 • kompresia L2ARC (issue #3137)
Zmeny v príkaze "zfs":
 • zfs už nezávisí na Pythone (tiket #278)
 • "zfs destroy" dokáže jedným príkazom zmazať viac snapshotov (tiket #1647)
 • "zfs destroy -nv" zobrazí predpokladané uvoľnené miesto pri zmazaní (tiket #1647)
 • "zfs get" akceptuje mountpoint ako argument (tiket #510)
 • "zfs get" akceptuje "-t [datatype]" ako argument (tiket #1936)
 • "zfs rename -f" nútene odmountuje dataset počas premenovania (tiket #2635)
 • "zfs send -nv" zobrazí predpokladanú veľkosť zfs send streamu (tiket #1646)
 • "zfs send -v" aktívne informuje o priebehu odosielania streamu (tiket #2703)
 • "zfs snapshot" dokáže vytvoriť viac snapshotov naraz (tiket #2900)
Zmeny v príkaze "zpool":
 • "zpool list -v" zobrazí rozšíriteľné miesto poolu a detailné informácie o jeho zariadeniach (tiket #1948)
 • "zpool reguid" (nové) vytvorí pre pool nový unikátny identifikátor (tiket #1748)
Nové vlastnosti ZFS dataset-ov:
 • "aclmode" property (novo zavedené) (tiket #742)
 • "clones" property - zobrazí klóny snapshotu (tiket #1644)
 • "refratio" property - úroveň kompresie založená na referencovaných dátach (tiket #1092)
 • "written" property - zobrazý referencované miesto od posledného snapshotu (tiket #1645)
 • "written@[snapshot]" property - zobrazý referencované miesto od uvedeného snapshotu (tiket #1645)
 • "logicalused" a "logicalreferenced" properties (issue #3588)
Nové vlastnosti ZFS pool-ov:
 • "comment" property - popisok pre pool, ktorý sa zobrazuje pri jeho importovaní (tiket #1693)
Všetky tieto novinky až na vylepšenú podporu DTrace už boli zapracované do FreeBSD. Feature flags budú dostupné vo vydaniach 9.2-RELEASE a 8.4-RELEASE.

Odozvy

Odozva zo špecifického URI na tento článok

Tento odkaz nie je určený na klikanie. Obsahuje spätné URI pre tento článok. Môžete použiť toto URI na odoslanie pingov a sledovanie odoziev z Vášho vlastného weblogu. Odkaz skopírujete kliknutím pravého tlačítka myši a vybraním "Kopírovať odkaz" v Internet Exploreri alebo "Kopírovať adresu odkazu" v Mozille alebo Firefoxe.

Žiadne odozvy

Komentáre

Zobraziť komentáre ako Lineárne | Vláknové

Žiadne komentáre

Autor zablokoval pridávanie komentárov